Foreningen

 

Ejerforeningen Seierøehus

Ejerforeningen Seierøehus er en forening af ejerne af de i alt 239 lejligheder og butikker samt 10 garager, på adresserne;

Sjælør Boulevard 20-42, Mozartsvej 26-30, Offenbachsvej 19-39 og Borgmester Christiansensgade 2-4.

Foreningen har til formål at varetage ejernes anliggender - såvel enkelte som fælles - der er knyttet til at være ejer af en lejlighed.

 

Bestyrelsen

På generalforsamlingen vælger ejerne bestyrelsen; ejere der frivilligt påtager sig at varetage ejernes interesser i forhold til at være beboer/ejer i ejendommen Seierøehus.

Læs mere om bestyrelsens sammensætning og arbejde under punktet Bestyrelsen i menuen til venstre.

 

Administrator

Til varetagelse af mange af de daglige, administrative opgaver vores forening kræver, ansætter bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse, en administrator for ejerforeningen.

Læs mere om vores administrator under punktet Administrator i menuen til venstre.

 

Ejendomsservice

Foreningens bestyrelse har ansat Green Circle til at varetage de daglige opgaver og vedligeholdelse af ejendommen.

Læs mere om vores ejendomsservice under punktet ejendomsservice i menuen til venstre.

 

Generalforsamling

En gang om året mødes ejerne til generalforsamlingen, hvor foreningens økonomiske rammer fastlægges (herunder fastsættelse af fællesudgifternes størrelse), evt. problemer debatteres, og opgaverne og ønskerne til det kommende år prioriteres.

Læs mere om Seierøehus generalforsamling under punktet Generalforsamling i menuen til venstre.

 

Vedtægter

På generalforsamlingen har medlemmerne godkendt foreningens vedtægter, de regler der skal hjælpe til at sikre driften af, og dermed værdien af vores ejendom.

Læs vedtægterne under punktet Vedtægter, under menupunktet Information i menuen til venstre.

 

Husorden

Med baggrund i vedtægterne udformer bestyrelsen ejendommens husorden.
Med 239 lejligheder er vi mange i ejendommen, der er fra trediverne og derfor ikke har de tykkeste vægge. Ikke mindst derfor er det vigtigt, at vi alle viser hensyn. Derfor er der i vores husorden opstillet nogle generelle regler og retningslinier for dermed at sikre os alle de bedst mulige rammer for vores liv i ejendommen.

Læs vores husorden under punktet Husorden, under menupunktet Information i menuen til venstre.

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København