Vinduer

 

Vedligehold af vinduer, døre og altaner

Som ejer i Seierøehus har du nogle forpligtelser med hensyn til vedligehold af din lejlighed. Disse forpligtelser fremgår naturligvis af vedtægterne og Husordenen. I Seierøehus inkluderes der af historiske årsager et par atypiske ekstra områder i dine forpligtelser; vinduer, døre og altan.

 

Udskiftning og vedligehold af vinduer og altandør

Du er i henhold til vedtægterne som ejer forpligtet til at vedligeholde dine vinduer og altandørs ydre fremtræden, så de fremstår præsentabelt, i overensstemmelse med ejendommens øvrige udseende.

De skal udvendigt holdes/males i farven RAL 1015, og derudover er du ansvarlig for at fugninger, karme og dørtrin holdes i en stand, så der ikke opstår skade på ejendommen.

 

Udskiftning af vinduer og altandør

I Seierøehus er den enkelt ejer selv ansvarlig for eventuel udskiftning af vinduer og altandør. Ved udskiftning af vinduer og/eller altandør skal du kontakte Ejerforeningens Bestyrelse, der skal godkende dette, så det sikres at de nye vinduer fremstår med samme profil og generelle udseende som i resten af ejendommen.

Bestyrelsen har allerede godkendt vinduer leveret af den lokale glarmester 'Glarmester Rasmussen', men der er ikke et krav om at vinduerne købes der.

 

Godkendelse af bestyrelsen

Efter færdiggjort udskiftning af vinduer, bedes du kontakte ejendomsinspektøren, så inspektøren kan godkende, at arbejdet er udført forsvarligt og efter foreningens fælles standarder. Årsagen er, at vinduerne er en del af bygningens klimaskærm, der skal holde potentielt skadelig fugt ude af murværk.

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København