El/ gas/ vand/ varme

 

El

Strømmen leveres via DONG energy, med mulighed for at strømmen købes af en underleverandør. Ved strømsvigt kontaktes DONG energy direkte. DONG Energy Distribution, telefon 72 10 20 30 .

DONG energy

 

Gas

Gas leveres af HOFOR. Ved problemer eller ejerskifte m.v. kontaktes HOFOR direkte.

HOFOR

 

Vand

I ejendommen har vi ikke individuelle vandmålere, så vi betaler/fordeler vandregningen efter antallet af 'haneandele' i henhold til vedtægterne. Betalingen sker over fællesudgifterne

Konstruktionen af vores ejendom, betyder at vandet føres ind i hver lejlighed via ca.  5-7 forskellige individuelle rør der alle ville skulle have individuelle målere. Det betyder at det ikke er rentabelt at installere vandmålere i de enkelte lejligheder.

 

Varme

Ejendommen opvarmes ved fjernvarme. Der opkræves a conto varme i forbindelse med fællesudgifterne.

Én gang årligt, typisk februar/marts, fjernaflæses varmemålerne og varmeregnskabet gøres op. Du vil fra Brunata få tilsendt dit individuelle varmeregnskab, det kommer typisk i maj/juni. Enkelte lejligheder har pga. deres særlige udsættelse for kolde mure omkring portene o.lign. en fordelingsfaktor, der tager højde for dette. Efter at varmeregnskabet er udfærdiget, så udbetales/opkræves differencen i forbindelse med fællesudgifterne, typisk i juli.

Du kan læse mere på brunata. Du finder en vejledning til tallene i dit display i vejledningen, der befinder sig i højre margen her på siden.

 

 

Dokumenter

Filtype

Download

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København