Projekt Gårdhave

 

Renovering af gården - Københavns gårdhaver

E/F Seierøehus er kommet i betragtning til en gårdrenovering, og et større arbejde med at planlægge den kommende gårds udseende har været i gang. Kommunen har valgt firmaet Gaardrum.dk til at forestå projektet.

Gaardrum.dk indkaldte i marts 2015 til et orienteringsmøde for alle interesserede beboere, hvor de opridsede hele projektets forløb, samt foreviste nogle infotavler, der nu er hængt op i samtlige opgange. Disse tavler illustrerer forløbet - der forventes at vare ca. 2 år fra start til slut, samt med opslag, hvor I procesen vi nu er, og hvad næste skridt er.

 

Der har været afholdt flere skitsemøder, og den endelige skitse er nu sendt i høring. Høringsperioden afsluttes den 7. april 2016. Efter endt  høringsperiode vil selve planlægningen af gårdrenovering og indhentelse af tilbud på projektet og evt. følgearbejder begynde.

 

Renoveringen af gården er 50/50 finansieret af Københavns Kommune og Staten, men der vil være vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, som økonomisk fordelagtigt vil kunne udføres i forbindelse med gård renoveringen (herunder trænger vore kloaker til en renovering, hvilket allerede er tænkt ind i samarbejdet med gaardrum.dk). På Generalforsamlingen 2014 var der enighed om at finansiere de pågældende vedligeholdelsesarbejder via vores grundfond, hvorfor budgettet for arbejderne først vil blive præsenteret til godkendelse på en Generalforsamling.

 

I kan holde jeg opdateret på infotavlerne i opgangene. Tavlerne vil blive hængene indtil projektet er afsluttet, ligeledes kan I følge med her på hjemmesiden, hvor der løbende opdateres med opslag ude i højre side.

 

I kan læse generelt om Københavns gårdhaver, som er en del af Københavns byfornyelse på kommunens hjemmeside.

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København