Historik

 

De store linjer

 

2015

 • Omfattende gennemgang af foreningens elnet.
 • Efter i mange år, at have været skrevet op til en kommunalt finansieret renovering af vores gård, så er vi nu indstillet til at få en renoveret Gårdhave i 2016. De indledende møder blev afholdt i løbet af året.
 • Ejendomsservice-firmaet Green Circle har overtaget 'varmemester-funktionen' i ejendommen. Indtil i år har ejendommen haft en varmemester, men tiden er løbet fra dette.
 • Fiberby overtager driften af ejendommens internet-netværk, og tilbyder en 100/100 Mbps forbindelse. Indtil nu har netværket været drevet af ejendommens lokale internetforening KADnet, men de lukker ned.

 

2014

 • En tilstandsrapport for ejendommen er udarbejdet og fremlagt, og som noget nyt er der indført en 10 årig vedligeholdelsesplan.
 • Forhøjet indbetaling til grundfonden over 4 år, til finansiering af planlagte vedligeholdelsesarbejder
 • Enkelte efter-arbejder fra 'Altanprojekt 3. sal' pågår stadig
 • Bænke i gården udskiftet / udbedret
 • Indledende møde med Københavns Kommune vedrørende projekt Københavns gårdhaver

 

2013

 • Udbedring af garager; tagrender, nedløbsrør og vindskeder
 • Anden halvdel af af trappeskakter i gården udbedret
 • Ny administrator pr. 1/1-2013 Boligexperten, der arbejdes på et krav mod vores tidligere administrator Arup & Hvidt.
  Arup & Hvidt har været administrator siden efteråret 2002
 • Udført TV-inspektion af kloakker, der generelt er i god stand
 • Varmemålerne er udskiftet til en model der kan fjernaflæses
 • Registrering af hvem der er tildelt hvilket kælderrum afsluttet
 • Porte fået forhøjet gitterværk da uvedkommende kravlede over og derved ødelagde dem

 

2012 

 • 'Altanprojekt 3. sal' afsluttet
 • Ekstraregning på 1.3 mill. for 'Altanprojekt 3. sal', grundet regnskabsfejl hos Arup & Hvidt
 • Ejerforeningens vedtægter opdateret
 • Første halvdel af af trappeskakter i gården udbedret

 

 26/11-2012 Ekstraordinær generalforsamling

 • Godkendt opsigelse af Arup & Hvidt, og ansættelse af Boligexperten som ny administrator

 

20/6-2012 Ekstraordinær generalforsamling

 • Vedtaget ekstraordinær opkrævning hos ejere, til at dække underskuddet i 'Altanprojekt 3. sal'

 

2011

 • 'Altanprojekt 3. sal' i gang
 • Vinduer i opgangene renoveret, og hoveddørene udskiftet
 • Nye dørtelefonanlæg installeret
 • Nye porte med automatisk lukning
 • Maskiner i vaskerierne skiftet ud med leasede maskiner
 • Skybrud 2. juli oversvømmede kældrene op i ca. 30 cm højde

 

Mere vil blive tilføjet efterhånden som tiden tillader det. 

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København