Vedligeholdelsesplan

 

Årlig præsentation

I forbindelse med generalforsamlingen 2014, indførte bestyrelsen en 10 årig vedligeholdelsesplan, baseret på en tilstandsrapport for ejendommen. Vedligeholdelsesplanen vil blive opdateret hvert år i forbindelse med præsentationen på den ordinære generalforsamling.

Den seneste vedligeholdelsesplan blev præsenteret på den ordinære  generalforsamling 2014. Se den på de sidste sider af referatet fra GF 2014 under Officielle dokumenter i menuen til venstre. Tryk herefter på referater og vælg "Referat GF 2014".

  

Vedligeholdelsesplanen for 2016 er stadig under opdatering, blandt andet er priser endnu ikke opdateret med 2016, men de afspejler bestyrelsens nuværende planer (april 2016). De to dokumenter findes i kolonnen til højre, her på siden.

 

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplanen opdateres løbende af bestyrelsen, på baggrund af;

  • tilstandsrapporten,
  • kendskabet til ejendommen
  • rådgivningen fra vores tilknyttede byggesagkyndige rådgivere
  • ejerforeningens økonomiske situation.

 

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten opdateres regelmæssigt, så den altid giver et aktuelt overblik over ejendommens tilstand. Et overblik der kan baseres en 10 årig vedligeholdelsesplan på.

Den seneste tilstandsrapport er udarbejdet i 2013, se den i Officielle dokumenter , i menuen til venstre.

I 2013 blev der udført en supplerende TV-inspektion af ejendommens kloakker. Denne viste at kloakkerne  er i en god tilstand.

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København